دکتر واحدیان
دکتر واحدیان
دکتر واحدیان دکتر واحدیان
دکتر واحدیان
دکتر واحدیان
دکتر واحدیان

خلاصه پایان نامه دفاع شده فوق تخصصی جراحی عروق

استاد راهنما: دکتر محمد هادی سعید مدقق

دستیار فوق تخصصی: دکتر علی شفیعی

بیماری بورگر یک بیماری التهابی انسدادی عروق متوسط و کوچک اندام هاست. این بیماری بیشتر در مردان جوان سیگاری با سطح اقتصادی، اجتماعی پایین بروز می کند. یکی از خصوصیات این بیماری حملات مکرر ایسکمی اندام است که ممکن است منجر به زخم، گانگرن و نهایتاً قطع عضو مینور یا ماژور شود.

مصرف تنباکو به عنوان مهم ترین عامل خطر ساز در این بیماری ذکر شده است ولی علت اصلی ایجاد و پیشرفت بیماری مشخص نشده است. درمان های مختلف در نظر گرفته شده است که مهمترین آنها قطع مصرف تنباکو است.

درمان های طبیعی معمولی عبارتند از:

ضد پلاکت ها مثل آسپرین، کلسیم بلوکرها مثل آمبلوپرز و اسید فولیک به عنوان کاهنده سطح هموسیستئین.

درمانهای جراحی عمدتاً محدود به سمپاتکتومی و قطع عضو مینور یا ماژور و دبریدمان است.

بای پس های جراحی عمدتاً به دلیل ماهیت التهابی و درگیری دیستال، اغلب امکان پذیر نیست و به ندرت استفاده می شود.سایر روش های غیر معمول مثل امنتال ترانسفر و تزریق سلول های بنیادی و ... به نظر تاثیر قابل توجهی ندارند.