دکتر واحدیان
دکتر واحدیان
دکتر واحدیان دکتر واحدیان
دکتر واحدیان
دکتر واحدیان
دکتر واحدیان

اطلاعات کلی:

نام: مهرداد 
نام خانوادگی: واحدیان 
سال تولد: 1344 
محل تولد: کرمان، رفسنجان 
جایگاه علمی: استادیار جراحی، عضو دانشگاه علوم پزشکی کرمان

 

سوابق تحصیلی پزشکی:

فوق تخصص جراحی عروق: تهران، دانشگاه تهران، بیمارستان سینا 1386- 1388 
بورد تخصصی جراحی: کرمان، دانشگاه علوم پزشکی کرمان 1372- 1376 
دکترای پزشکی: کرمان، دانشگاه علوم پزشکی کرمان 1362- 1369

مدارک:

فوق تخصص جراحیعروق، مهر 1388 بورد جراحی عمومی، شهریور 1375 
دکترای پزشکی، بهمن 1371

سوابق اجرایی:

17/10/1388: دبیر علمی برنامه کنفرانس تنگی شریان کاروتید تشخیص و درمان آن، دانشگاه علوم پزشکی کرمان 
26/3/1385: دبیر برنامه مدون جراحی ویژه متخصصین جراحی، دانشگاه علوم پزشکی کرمان 
1384 تاکنون: ریاست بخش های جراحی و جراحی عروق، مشاور ارشد جراحی عروق، بیمارستان شهید باهنر، دانشگاه علوم پزشکی کرمان 
1383: نماینده گروه جراحی در بیمارستان باهنر کرمان 
10/1382: راه اندازی و رسیدگی به بیماران بخش دیالیز صفاقی 
1380 تاکنون: سخنران در آموزش مداوم پزشکی، تصادفات، دانشگاه علوم پزشکی کرمان 
1379 - 1380 : مدیر دوره های آموزش مداوم پزشکان، دانشگاه علوم پزشکی کرمان 
1378- 1380 : معاونت آموزشی گروه جراحی، دانشگاه علوم پزشکی کرمان 
1377- 1381 : عضو کمیته مرگ و میر، بیمارستان شهید باهنر کرمان 
1370 تاکنون: عضو جامعه جراحان و جامعه نظام پزشکی ایران و عضو جامعه جراحان عروق، شماره نظام پزشکی 31992

گزیده ای از کارگاه های آموزشی :

- کارگاه و سمینار EVAR (گرافت داخل عروقی) کوک. امارات متحده عربی، دبی، 25/8/1390. 
- کارگاه علمی-کاربردی کاشت مو، 3-4/4/1389. 
- سی و سومین کنگره علمی سالانه جامعه جراحان ایران، 19/2/1388. 
- اولین سمپوزیوم تنگی شریان کلیه از دو دیدگاه کاردیولوژی و نفرولوژی، 12/12/1387. 
- کنگره جراحی عروق و دیابت، بیمارستان سینا، تهران، 6-8/9/1386. 
- کارگاه تازه های سرطان دستگاه گوارش، دانشگاه علوم پزشکی کرمان، 1/10/1385. 
- کارگاه اینترنت پیشرفته، دانشگاه علوم پزشکی کرمان، 30/7/1383. 
- کارگاه آموزش روش تحقیق پیشرفته، معاونت پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی کرمان، 2/5/1383. 
- کارگاه بررسی آماری کامپیوتری (نرم افزار SPSS)، مرکز آموزش مداوم، دانشگاه علوم پزشکی کرمان، 4/1383. 
- شرکت در بیست و هفتمین کنگره جامعه جراحان ایران (CME)، تهران، 2/1383. 
- شرکت در برنامه آموزش مدون (د) مشترک جراحی، دانشگاه علوم پزشکی مشهد، 25/10/1381 
- شرکت در بیست و ششمین کنگره جامعه جراحان ایران (CME)، تهران، 2/1382. 
- کارگاه ارزیابی تصمیم گیری، مرکز آموزش مداوم، دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، تهران، 6/1381. 
- شرکت در پانزدهمین کنگره بین المللی پزشکی جغرافیایی، شیراز، 8/1381. 
- مدیر برنامه مدون (ح) ویژه پزشکان عمومی، دانشگاه علوم پزشکی کرمان، 19-16/11/1380 
شرکت در هشتمین کنگره بین المللی فدراسیون آسیایی کولوپروکتولوژی، دانشگاه علوم پزشکی ایران، 5/12/1380 
- کارگاه تکنولوژی آموزشی، مرکز آموزش مداوم، دانشگاه علوم پزشکی کرمان، 4/1381. 
- کارگاه ارزیابی بالینی، مرکز آموزش مداوم، دانشگاه علوم پزشکی کرمان، 11/1379. 
- شرکت در بیست و چهارمین کنگره جامعه جراحان ایران (CME)، تهران، 2/1379. 
- شرکت در کنفرانس ارزیابی و اعتبار بخشی، دانشگاه علوم پزشکی اهواز، 12/1379. 
- شرکت در کنگره علمی و بازآموزی سالانه جامعه جراحان ایران در مرکز همایش های زکریای رازی، دانشگاه علوم پزشکی ایران، 17/2/1379 
-کارگاه آموزش مداوم، مرکز آموزش مداوم، دانشگاه علوم پزشکی کرمان، 11/1379. 
-شرکت در کارگاه یک روزه اصول صحیح نویسی تشخیص بیماری ها، دانشگاه علوم پزشکی کرمان، 1/5/1378 
- کارگاه ارزیابی بالینی، مرکز آموزش مداوم، دانشگاه علوم پزشکی کرمان، 1378. 
- شرکت در سومین کارگاه مقاله نویسی، 10/2/1377 
- کارگاه روش تحقیق، مرکز تحقیقات، دانشگاه علوم پزشکی کرمان، 11/1373.
-دوره اندوواسکولار ، آلمان، بهمن1392
-دوره اندوواسکولار ، آلمان، بهمن1393

سخنرانی ها :

ایراد سخنرانی در برنامه آموزش مداوم ویژه پزشکان عمومی، دانشگاه علوم پزشکی کرمان 4/10/1378 
ایراد سخنرانی در برنامه مدون باز آموزی، دانشگاه علوم پزشکی کرمان، 27/10/1379 
ایراد سخنرانی در سمینار اورژانس های شایع جراحی، دانشگاه علوم پزشکی کرمان، 19/10/1380 
ایراد سخنرانی در برنامه مدون باز آموزی، دانشگاه علوم پزشکی کرمان، 16/11/1380 
ایراد سخنرانی در سمینار اورژانس های شایع جراحی، دانشگاه علوم پزشکی کرمان، 12/4/1381 
ایراد سخنرانی در برنامه مدون باز آموزی، دانشگاه علوم پزشکی کرمان، 7/8/1381 
ایراد سخنرانی در برنامه مدون باز آموزی، دانشگاه علوم پزشکی کرمان، 6/2/1382 
ایراد سخنرانی در هفدهمین کنگره فیزیولوژی و فارماکولوژی ایران، دانشگاه علوم پزشکی کرمان، 9/6/1384 
ایراد سخنرانی در برنامه مدون باز آموزی، دانشگاه علوم پزشکی کرمان، 23/3/1385 
ایراد سخنرانی در برنامه مدون باز آموزی، دانشگاه علوم پزشکی کرمان، 24/3/1385 
ایراد سخنرانی در برنامه مدون باز آموزی، دانشگاه علوم پزشکی کرمان، 25/3/1385 
ایراد سخنرانی در برنامه مدون باز آموزی، دانشگاه علوم پزشکی کرمان، 26/3/1385 
ایراد سخنرانی در برنامه مدون باز آموزی، دانشگاه علوم پزشکی کرمان، 17/9/1385 
ایراد سخنرانی " کارگاه تازه های سرطان گوارش"، دانشگاه علوم پزشکی کرمان، 7/10/1385 
ایراد سخنرانی در سمینار تروما، دانشگاه علوم پزشکی کرمان، 24/7/1387 
ایراد سخنرانی در کنفرانس همودیالیز و مراقبت ها، دانشگاه علوم پزشکی کرمان، 6/3/1389 
ایراد سخنرانی در برنامه کنفرانس اورژانس های جراحی در شهر سیرجان، 8/3/1389

گزیده ای از مقالات:

ارزيابي درمان6 بيمار داراي فيلتر وناكاوا دائمي جهت پيشگيري از امبولي ريوي. 
دكتر مهرداد واحديان ، دكتر محمود آقايي افشار ، دكتر محمدرضا لشگري زاده ، فروغ منگلي 
مجله علمي دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني همدان، فصلنامه پزشكي داراي رتبه علمي - پژوهشي (پزشکي)، سال هجدهم، شماره 3 (پياپي 61)، پاييز 1390 
------------------------------------ 
انتخاب بیماران جهت اعمال جراحی ریه بر پایه نتایج آزمون های کارکرد ریوی. 
دکتر مسعود بقایی وجی، دکتر مهرداد واحدیان، دکتر محمد والی، دکتر منصور اثنی عشری 
مجله علمی دانشگاه علوم پزشکی رفسنجان، سال سوم، شماره1، زمستان 1382. 
------------------------------------ 
بررسی آینده نگر سیستم ارزیابی Health evaluation (APACHE II) در تعیین پیش آگهی بیماران بستری در بخش مراقبت های ویژه در بیمارستان شهید باهنرکرمان بین سالهای 1379- 1380. 
دکتر مهرداد واحدیان، دکتر بهرام پورسیدی، دکتر علیرضا ستوده نژاد، دکتر محمود آقایی افشار و دکتر حمید زینلی نژاد. 
دو ماهنامه علمی پژوهشی دانشگاه شاهد، سال یازدهم، شماره47، آبان 1382. 
------------------------------------ 
مقایسه دو روش بستن اولیه زخم همراه با درن مکشی و بستن تاخیری زخم در بیماران مبتلا به آپاندیسیت پرفوره. 
دکتر محمود آقایی افشار، دکتر مهرداد واحدیان و دکتر حمید زینلی نژاد. 
مجله علمی پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی کرمان، دوره دهم، شماره ۲، بهار 1382. 
------------------------------- 
بررسی فراوانی عوارض زودرس ختنه به روش حلقه پلاستیکی در کودکان زیر 6 ماه. 
دکتر مهرداد واحدیان، دکتر حمید زینلی نژاد، دکتر علیرضا ستوده نژاد، دکتر بهران پورسیدی، دکتر حمید آقایی افشار 
دو فصلنامه طب جنوب، دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی بوشهر ، سال پنجم، شماره 2، اسفند 1381.
---------------------------------- 
- بررسی اثر ضد دردی واولسروژنیک عصاره متانولی گیاه ناخنک. 
دکتر محمود رضا حیدری، دکتر فریبا نجفی، دکتر علی اسدی پور، دکتر مهدی انصاری، دکتر محمد جواد زاهدی، دکتر مهرداد واحدیان. 
مجله دانشگاه علوم پزشکی کرمان، دوره هشتم، شماره 4، پاییز 1380.


گزیده ای از پایان نامه ها:

- بررسی ارتباط درصد سوختگی با مورتالیتی ناشی از سوختگی در بیماران بستری در بخش سوختگی بیمارستان شفا. محمد جواد ابراهیم پور، زمستان 1382. 
استاد راهنما: دکتر مهرداد واحدیان 
- بررسی ارزش تشخیص نمره دهی سه گانه تغییر یافته در ارزیابی توده های پستانی قابل لمس در خانم های زیر 40 سال. شیرین ارجمند آقایی، زمستان 1382. 
استاد راهنما: دکتر مهرداد واحدیان 
- بررسی اپیدمیولوژیک بدخیمی های کبد (اولیه و ثانویه) در نمونه های ارسالی پاتولوژیک به بیمارستان های آموزشی شهر کرمان از فروردین ماه سال 1372 تا فروردین ماه سال 1381. شاهین سیف الدینی، بهار 1381. 
استاد راهنما: دکتر مهرداد واحدیان 
- بررسی موارد آپاندیسیت در بیماران آپاندکتومی شده بیمارستان آیت ا... کاشانی کرمان، نیمسال دوم 1378. امیررضا صفی آبادی، تابستان 1379. 
استاد راهنما: دکتر مهرداد واحدیان 
- پایان نامه دوره تخصص در رشته جراحی عمومی، بررسی آینده نگر سیستم ارزیابی APACHI –II در تعیین پیش آگهی بیماران جراحی. دکتر مهرداد واحدیان، دکتر علیرضا بخشنده، پاییز 1376. 
اساتید راهنما: دکتر بهرام پورسیدی، دکتر محسن جانقربانی

افتخارات:

انجام روش جدید درمان بیماری های عروق محیطی، بدون عمل جراحی در کرمان

درمان بیماری انسداد مزمن وریدی برای نخستین بار در کرمان

جایزه روش تحقیق دانشجویی از مرکز تحقیقات دانشگاه علوم پزشکی کرمان

اساتید :

1- محمدرضا ظفرقندی، پروفسور و فوق تخصص جراحی عروق، بخش جراحی عروق و اندوواسکولار، دانشگاه علوم پزشکی تهران، بیمارستان سینا، تهران. 
2- مجید معینی، پروفسور جراحی، عضو هیئت علمی بخش جراحی عروق و اندوواسکولار، دانشگاه علوم پزشکی تهران، بیمارستان سینا، تهران. 
3- مجید سلیمی، پروفسور جراحی، عضو هیئت علمی بخش جراحی عروق و اندوواسکولار، دانشگاه علوم پزشکی تهران، بیمارستان سینا، تهران.