دکتر واحدیان
دکتر واحدیان
دکتر واحدیان دکتر واحدیان
دکتر واحدیان
دکتر واحدیان
دکتر واحدیان

دکتر مهرداد واحدیان، فوق تخصص جراحی عروق و استادیار دانشگاه علوم پزشکی کرمان تلاش نمودند با ایجاد این سایت، دسترسی به اطلاعات اولیه بیماری های عروق و همچنین تماس آسان با پزشک را برای بیماران و مخاطبان عزیز فراهم نمایند.