دکتر واحدیان
دکتر واحدیان
دکتر واحدیان دکتر واحدیان
دکتر واحدیان
دکتر واحدیان
دکتر واحدیان

مطالب پزشکی

عکسعنوان توسط تاریخ
همایش یک روزه ترومامدیریت1395/9/20
گزارش برگزاری کنفرانس باز آموزی تازه های بیماری های ورید مدیریت1395/5/21
سندروم می-ترنر (May-Turner (MTSمدیریت1395/5/15
درمان رگ های عنکبوتی (میکرواسکلروتراپی)مدیریت1395/5/15
آنژیوپلاستی و استنت گذاریمدیریت1394/11/21
نکات آموزشی در مورد آنژیوگرافیمدیریت1394/4/10
بیماری التهابی انسدادی بورگرمدیریت1394/2/18
زمان مناسب برای برداشتن بخیهمدیریت1394/1/29
تومور جسم کاروتیدمدیریت1393/10/12
ارتباط اعتیاد و مواد مخدربا بیماری های قلبی عروقیمدیریت1393/5/21
بیماری برگرسیده مریم کرامتی1393/3/31
راه های پیشگیری و درمان ترومبوز داخل وریدی (لخته شدن خون در رگ ها)مدیریت1393/3/23
روش های مراقبت از پای دیابتیمدیریت1393/3/14
روش های دسترسی به عروق در دیالیزمدیریت1393/3/14
تاریخچه جراحی عروق (ترمیم و آناستوموز اولیه عروق)مدیریت1393/1/25
سندروم احتقانی لگن Pelvic Congestion Syndromeمدیریت1393/1/23
تاثیر سیگار در ایجاد بیماری های قلبی - عروقیمدیریت1393/1/16
گرفتگی عروق یا انسداد رگ ها، بیشتر در کدامیک از اندام های بدن رخ می دهد؟مدیریت1393/1/6
مهمترین عوامل موثر در شکل گیری و بروز بیماری های عروقمدیریت1393/1/6
تاثیر توارث در بروز بیماری های عروقیمدیریت1393/1/6
سن آغاز و بروز بیماری های عروقیمدیریت1393/1/6
نشانه ها و علائم بیماری انسداد عروقمدیریت1392/12/19
روش های تشخیص و درمان بیماری های شایع عروقمدیریت1392/12/19
تاریخچه جراحی عروقمدیریت1392/12/6
رشته فوق تخصصی جراحی عروقمدیریت1392/12/6